พูดได้ ขายเป็น เห็นธุรกิจโต

รายละเอียด

4 เคล็ดลับการพูดเปิด-ปิดการขายเพื่อช่วยขยายธุรกิจให้เติบโต
วิทยากร อ.รัชเขต วีสเพ็ญ

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

 • เนื้อหาทั้งหมด 16
 • ความยาวรวมกัน 50 hours
 • จำนวนผู้เข้าเรียน 1

เนื้อหาคอร์สนี้

 • ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

  • ลูกค้าต้องการอะไร เอกสาร
  • พูดอย่างไรให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เอกสาร
  • พูดเพื่อเปิดการขาย เอกสาร
  • Workshop การสร้างพลังการพูดเพื่อการขาย เอกสาร
 • การพูดตอบข้อคำถามจากลูกค้า

  • ประเภทของการคำถาม เอกสาร
  • จิตวิทยาในการตอบ เอกสาร
  • เทคนิค 6 ประการในการตอบคำถาม เอกสาร
  • Workshop การตอบคำถามลูกค้า เอกสาร
 • การปิดการขายแบบมืออาชีพ

  • สัญญาณในการซื้อ เอกสาร
  • ลักษณะสัญญาณในการซื้อ เอกสาร
  • การพูดเพื่อปิดการขาย เอกสาร
  • Workshop การพูดเพื่อปิดการขาย เอกสาร
 • บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ

  • การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก เอกสาร
  • การพูดและการฟังเพื่อการขาย เอกสาร
  • การสร้างพลังแห่งการขายและการบริการที่ดี เอกสาร
  • ถาม-ตอบ เอกสาร

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้